up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Polana Średniak

Polana położona jest u stóp mało wybitnego szczytu Średniak (1190 m n.p.m.), na długim grzbiecie górskim rozciągającym się pomiędzy Gorcem (1228 m n.p.m.) a Kiczorą (1282 m n.p.m.). Leży na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Mocno zarośnięta polana Średniak znajduje się na zachodnim końcu wielkiego, długiego na kilka kilometrów pasa dawnych hal grzbietowych, noszącego wspólną nazwę Przysłopy. 

Polana jest częściowo zarośnięta, jej wciąż zachowana część oddzielona jest od szlaku turystycznego pasem młodego lasu, szerokim na kilkadziesiąt metrów. Teren polany porośnięty jest krzewami borówek, z niewielkimi fragmentami łąki mieczykowo-mietlicowej. W pobliżu znajduje się również ciekawa, kolista depresja okresowo wypełniana wodą, nazywana Zbójeckim Placem.

Z zachowanej części polany Średniak rozciąga się ciekawa panorama, obejmująca górną część doliny Kamienicy, wraz z porastającymi ją pozostałościami pierwotnej puszczy karpackiej. Widoczny są też masyw Gorca oraz zbocza Kudłonia, urozmaicone podszczytowymi polanami. Przez polanę Średniak przebiega zielony szlak turystyczny, prowadzący z Kiczory na Gorc oraz ścieżka rowerowa. Odwiedzając to miejsce należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

Mapa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu