up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Polana Sucha

Polana Sucha położona jest w masywie Turbacza (1310 m n.p.m.), w grzbietowej części pasma oddzielającego doliny potoku Furcowskiego i Forendowskiego. 

Polana leży na niewielkiej przełęczy ograniczonej od południa kulminacją góry również o nazwie Sucha (1082 m n.p.m.). W przeszłości polana obejmowała znacznie większy obszar, przylegając od południa do polan Certez i Znaki. Obecnie zachował się jedynie jej niewielki, północny fragment. Polana jest jednym z nielicznych naturalnych miejsc występowania krokusów w Ochotnicy, co świadczy o jej odległej, pasterskiej przeszłości.

Przez środkową, zarośniętą część dawnej polany przebiega nieoznakowana droga, biegnąca z osiedla Bartoszówka do schroniska w osiedlu Ustrzyk. Przez polanę przechodzi również szlak rowerowy. Mimo znacznej sukcesji lasu, z polany nadal roztacza się wyjątkowa panorama, obejmująca łańcuch Tatr, Pasmo Lubania oraz dolinę Ochotnicy.

Mapa