up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Popradzki Park Krajobrazowy (część leżąca w Tylmanowej)

Popradzki Park Krajobrazowy zajmuje większą część Beskidu Sądeckiego. Fragment leżący w granicach Tylmanowej obejmuje wschodnią część wsi, tj. zbocza Pasma Radziejowej powyżej linii pól uprawnych.

Park został powołany w 1987 roku. Obejmuje obszar 53,5 tys. ha, co czyni go jednym z największych tego typu obiektów w kraju. Utworzono go z potrzeby ochrony jednego z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski. W granicach Parku założono 12 rezerwatów przyrody, z czego dwa leżą w granicach Tylmanowej. 

Na terenie Parku można spotkać ogromne bogactwo karpackiej fauny i flory, w tym niedźwiedzie, wilki i rysie, a także fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej. 

Przyrodę Popradzkiego Parku Krajobrazowego najlepiej jest podziwiać wędrując szlakami turystycznymi, w tym zwłaszcza żółtym, biegnącym wzdłuż Pasma Radziejowej.