up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Góra Pasterski Wierch i dawne hale tylmanowskie

Pasterski Wierch (1100 m n.p.m.) jest wybitną, dwuszczytową górą w Paśmie Lubania, będącą kulminacją północno-wschodniego grzbietu górskiego, opadającego od Lubania w stronę ujścia rzeki Ochotnicy. 

Okolice Pasterskiego Wierchu, a zwłaszcza jego wschodnie stoki, były w przeszłości intensywnie użytkowane pastersko. Znajdowały się tutaj prawdopodobnie najstarsze tereny wypasowe w Tylmanowej. Ich powstanie można wiązać z ludnością wołoską, która osiedliła się w dolinie Ochotnicy na przełomie XIV i XV wieku. Wołosi przynieśli ze sobą umiejętności i gospodarkę pasterską, dzięki której można było zacząć wykorzystywać gospodarczo obszary górskie, dotychczas zupełnie nie użytkowane. Żywioł wołoski szybko zaczął przenikać do sąsiedniej Tylmanowej. Nastąpiło naturalne wymieszanie się rolniczej ludności Tylmanowej z rusko-wołoskimi pasterzami z Ochotnicy oraz wzbogacenie czysto rolniczej gospodarki Tylmanowej o umiejętności związane z pasterstwem górskim. 

Hale pod Pasterskim Wierchem, dziś niestety prawie zupełnie już zarośnięte, są namacalnym świadectwem wołoskich elementów w tradycji Tylmanowej. W okolicy do dziś zachowało się też dużo nazw pochodzenia wołoskiego. 

Obecnie z dawnego zespołu hal zachowały się jedynie niewielkie ich fragmenty. Najbardziej czytelne znajdują się nieco poniżej kopuły szczytowej Pasterskiego Wierchu i zielonego szlaku turystycznego. Z terenu dawnych hal otwierają się  atrakcyjne widoki na Tatry, Pieniny, Tylmanową i Pasmo Radziejowej.

Mapa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu