up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Torfowisko na dawnej polanie Jeziorne

 

Duża, stara polana Jeziorne leży na północnych stokach pasma Lubania, nad Janczurowskim potokiem. W północnej części dawnej polany znajduje się dawne jeziorko osuwiskowe, które ze względu na sukcesję lasu przekształciło się w torfowisko.
 
Torfowisko na polanie Jeziorna położone jest w dolnej części rozległej strefy osuwiskowej, obejmującej większość północnego stoku Pasterskiego Wierchu. Obiekt powstał w obrębie trójkątnego zagłębienia osuwiskowego o wymiarach 140 na 70 m i powierzchni ok. 5 800 m². Torfowisko dzieli się na dwie wyraźne różniące się części: zachodnią z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk niskich i przejściowych oraz wschodnią, porośniętą przez roślinność charakterystyczną dla torfowiska wysokiego. Na obszarze wschodniej części zbiornika występują niezwykle rzadkie w Gorcach gatunki roślin, m.in. bagno zwyczajne (Ledum palustre L), brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.) oraz kilka gatunków mchów torfowców. Badania prowadzone w tym miejscu wykazały, iż miąższość osadów wypełniających torfowisko wynosi maksymalnie 2,5 m, a ono samo powstało ok. 3,3 tys. lat temu.

Obecnie teren dawnej polany Jeziorne jest mocno zarośnięty, torfowisko znajduje się na jednym z ostatnich odkrytych jej fragmentów.

W okolicy można też odnaleźć pozostałości dawnych zabudowań polaniarskich, w tym ruiny kamiennej koliby.
 

 

Mapa