up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Polana Mraźnice – relikty zespołu zabudowy polaniarskiej

Polana Mraźnice leży na północnym grzbiecie pasma górskiego, rozdzielającego górne biegi potoków Gorcowego i Młynnego, tuż poniżej obszaru dawnych hal.
 
Polanę wyrobiono w stosunkowo odległych czasach na niewielkiej, lokalnej terasie osuwiskowej, przylegającej do obszaru wspólnotowych hal, należących do mieszkańców Młynnego. Na polanie powstał unikatowy zespół kolib, tworzących rzadkie w Gorcach niewielkie, sezonowe osiedle pasterskie. Osiedle to było wykorzystywane sezonowo w sezonie letnim stanowiąc zaplecze mieszkalno-gospodarcze dla pasterzy oraz podczas sianokosów. Część zebranego siana zwożono na dół do wsi, część pozostawała na miejscu. Po zakończeniu sezonu wypasowego zwierząt nie sprowadzano na dół, tylko zimowano w kolibach, karmiąc je zgromadzonym w lecie sianem.
 
W szczytowym okresie rozwoju na Mraźnicach stało sześć szałasów pasterskich różnych typów i przeznaczenia (mieszkalne i inwentarskie), najstarsze z nich powstały jeszcze pod koniec XVIII wieku. Zespół przestał być wykorzystywany w latach sześćdziesiątych XX wieku, a opuszczone szałasy powoli niszczały.
 
Polana Mraźnice jest już mocno zarośnięta, choć wciąż jeszcze czytelna. Do czasów współczesnych nie przetrwał żaden z szałasów, ruiny kilku z nich nadal znaczą miejsca, w których niegdyś stały.

Mapa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu