up

Regulamin korzystania ze szlaków turystycznych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Znakowane szlaki turystyczne na terenie gminy Ochotnica Dolna położone są głównie na terenach prywatnych, użyczanych przez właścicieli dla celów turystycznych i rekreacyjnych.

1. UWAGA! Znakowane szlaki turystyczne przebiegają po drogach dojazdowych do pól i lasów, gdzie pojazdami mechanicznymi poruszać się mogą jedynie właściciele posiadłości.

2. Każdy dorosły turysta korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi opiekun.

3. Szlaki znajdują się na terenie górskim, mają nawierzchnię naturalną i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność.

4. Korzystający ze szlaków winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, w szczególności warunki atmosferyczne: opady deszczu, śniegu, gwałtowne burze, występujące oblodzenia oraz ukształtowanie terenu.

5. Należy również pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, jak np. złomy, wywroty, złamane konary itp., dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

6. Turysta może poruszać się tylko po wyznaczonych drogach i ścieżkach. Zakazuje się zbaczać z wyznaczonych szlaków z uwagi na naruszenie granic terenów prywatnych, na których są położone.

7. Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub z innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: ZAKAZ WSTĘPU - trwają prace leśne.

8. Na odcinku szlaku, na którym może dojść do spotkania z pojazdami mechanicznymi, obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.

9. Biwakowanie i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach oznakowanych.

10. Uprasza się o niezaśmiecanie szlaków i zabieranie swoich śmieci ze sobą.

11. Każdorazowe wejście na szlak jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.

12. Szlaki w aplikacji oznaczone są następującymi kolorami:
 trasy piesze - jasny niebieski ,
 trasy rowerowe oraz rowerowe MTB - czerwony ,
 trasy narciarskie - ciemny niebieski ,
 trasy tematyczne - zielony ,
 trasy biegowe - żółty .

Telefony alarmowe:

  • Ogólny alarmowy tel. 112
  • Policja tel. 997
  • Straż pożarna tel. 998
  • Pogotowie ratunkowe tel. 999
  • GOPR tel. 985

Aplikacja "NA RATUNEK"

Wystarczy zainstalować aplikację na swoim smartfonie, a następnie - w razie zagrożenia - wykonywa jej polecenia. Połączenie z zintegrowanym z aplikacją numerem alarmowym zostanie nawiązane automatycznie. W trakcie połączenia aplikacja dodatkowo wysyła SMS z lokalizacją osoby poszkodowanej.

Regulamin został uchwalony Uchwałą Nr XXII/208/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna, w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Zasady gry terenowej „Zdobywca 4 wież”

Zdobywco,

pobierz na telefon komórkowy i uruchom aplikację Be active in Ochotnica&Tylmanowa.

Twoim zadaniem jest zdobycie wszystkich 4 wież znajdujących się w Gminie Ochotnica Dolna tj. na Koziarzu, Lubaniu, Gorcu i Magurkach. Zaplanuj trasę wycieczki uwzględniając swoje możliwości i warunki pogodowe. Nie jesteś ograniczony czasowo. Zadanie możesz wykonać w dowolnym okresie i przedziale czasowym.

Po wejściu na każdą wieżę widokową w aplikacji odblokuje się karta lokalizująca wieżę, w której zamieść zdjęcie wykonane z platformy wieży. 

Po zdobyciu wszystkich 4 wież w aplikacji  wyświetli się ostatnie zadanie do wykonania.

Na Zdobywców czekają gorczańsko - beskidzkie odznaki „Zdobywca 4 wież”

Zaczynamy!

https://www.ochotnica.pl/zdobadz-4-wieze/