up
mapa

panoramy 360 stopni

Bacówka "U Bucka" na polanie Buciorówka

Cmentarz parafialny w Ochotnicy Dolnej

Budynek szkoły w Ochotnicy Dolnej – Centrum

Ruiny młyna Brzeźnych w osiedlu Brzeźnie

Ruiny młyna Brzeźnych w osiedlu Brzeźnie

Ruiny młyna Brzeźnych w osiedlu Brzeźnie

Osiedle (potok) Kudowe

Osiedle Leskówka

Osiedle Osobie

Osiedle Twarogi

Pomnik ofiar Krwawej Wigilii

Pozostałości zabudowań dworskich

Ruiny schroniska i krzyż partyzancki na Lubaniu

Wzgórze Krzyżowy Gronik

Wzgórze Krzyżowy Gronik

Wzgórze Tarchałowskie

Zbiorowa mogiła zamordowanych Żydów w osiedlu Krzyśki

Zespół młyna Stanisława Mazurka

Zespół młyna Stanisława Mazurka

Zespół młyna Stanisława Mazurka

Zespół młyna Stanisława Mazurka

Zespół młyna Stanisława Mazurka

Polana Kudów

Drewniana zabudowa z XIX wieku w osiedlu Gardonie

Polana Mraźnice

Ruiny zespołu wodnego „Pod Grapą”

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Gołdyny

Drewniana zagroda z XIX wieku w potoku Gorcowe

Drewniana zagroda z XIX wieku w potoku Gorcowe

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w potoku Lubańskie

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Soski

Góra Wierch Babieniec

Polana Za Turnią

Zespół hal i polan Gorca Młynnieńskiego

Zespół wypasowy Hal Podgorcowych i Gorca Gorcowskiego

Zespół wypasowy Hal Podgorcowych i Gorca Gorcowskiego

Kapliczka w osiedlu Leskówka

Kapliczka z dzwonkiem burzowym w osiedlu Wierchmłynne

Kapliczka z dzwonkiem burzowym w osiedlu Wierchmłynne

Kościół pw. Znalezienie Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej

Ołtarz papieski na Lubaniu

Kapliczka na Kosarzyskach w Janczurowskim Potoku

Jaskinia Wietrzna Dziura

Jaskinia Wietrzna Dziura

Odsłonięcie warstw hieroglifowych w osiedlu Janczury

Progi skalne w korycie rzeki Ochotnicy

Skałki "Samorody" na Lubaniu

Torfowisko na dawnej polanie Jeziorne

Torfowisko na polanie Wierch Lubania

Wychodnie skalne nad osiedlem Kuce

Góra Gorc - wieża widokowa

Góra Lubań – wieża widokowa

Góra Zdżar

Polana Jaworzyny Ochotnickie

Przełęcz Wierch Młynne

Przełęcz Wierch Młynne

Baza namiotowa pod Gorcem

Baza namiotowa pod Lubaniem

Cmentarz parafialny w Ochotnicy Górnej

Dom parafialny "Karcma"

Elektrownia wodna Andrzeja Foksa na potoku Jamne

Kopiec graniczny w paśmie Lubania

Krzyż i tablica poświęcona Wielkiej Wojnie

Łukowy most kamienny w osiedlu Bartoszówka

Miejsce stracenia tzw. "Pani w niebieskim palcie"

Mogiła plut. Władysława Pisarskiego "Piwonia"

Obozy - ziemianki partyzanckie pod Kiczorą

Osiedle Majdówka

Osiedle Pod Magurką - kwatery partyzantów AK i „ogniowców”

Uroczysko pod Pańską Przehybką - miejsce katastrofy B-24J Liberatora

Zabudowania osiedla Zagroniówka - kwatera partyzantów AK

Ziemianki partyzanckie pod Przehybką

Kurnytowa koliba na dawnej polanie Kurnytowej

Przełęcz pod Kotelnicą na dawnej polanie Dziabacki

Wystawy etnograficzna oraz lotnicza w Wiejskim Ośrodku Kultury

Wystawy etnograficzna oraz lotnicza w Wiejskim Ośrodku Kultury

Wystawy etnograficzna oraz lotnicza w Wiejskim Ośrodku Kultury

Wystawy etnograficzna oraz lotnicza w Wiejskim Ośrodku Kultury

Wystawy etnograficzna oraz lotnicza w Wiejskim Ośrodku Kultury

Wystawy etnograficzna oraz lotnicza w Wiejskim Ośrodku Kultury

Wystawy etnograficzna oraz lotnicza w Wiejskim Ośrodku Kultury

Droga Knurowska - zabytek inżynierii wojskowej

Fortyfikacje polowe z 1914 roku na przełęczy Knurowskiej

Fortyfikacje polowe z 1914 roku na przełęczy Knurowskiej

Fortyfikacje polowe z 1914 roku na przełęczy Knurowskiej

Krzyż Niepodległości na wzgórzu Zawadowskim

Osiedle Studzionki

Osiedle za Holiną

Polany Przysłop i Bieniowe

Potok Jamne

Przełęcz Certez nad osiedlem Za Holiną

Wojtyłowa Gazdówka na osiedlu Skałka

Wzniesienie Trzy Kopce

Dawna kwatera partyzantów AK w osiedlu Skałka

Koliba Królczyków na polanie Magurki

Polana Łonna

Bacówka "U Bucka" na polanie Buciorówka

Góra Kiczora oraz zespół dawnych hal Cioski

Hala Przehyba oraz polany Zoniowskie

Polana Homelka

Polana Jaworzyna Kamienicka

Polana Jaworzyna Kamienicka

Polana Pańska Przehybka

Polana Sucha

Polana Średniak

Polana Średniak

Polana Zielenica

Zespół wypasowy Przysłopów

Zespół wypasowy Przysłopów

Zespół wypasowy Przysłopów

Zespół wypasowy Przysłopów

Kaplica w osiedlu Sołtyska w potoku Jamne

Kapliczka "Pod Bozymanką" w potoku Jamne

Kapliczka Jasińskich na polanach Zoniowskich

Kapliczka Różańcowa Matki Boskiej Gidelskiej

Bulandowa kapliczka na polanie Jaworzyna Kamienicka

Kaplica na osiedlu Studzionki

Jaskinie osuwiskowe nad jeziorami

Jaskinie osuwiskowe nad jeziorami

Jeziorko Iwankowskie

Jeziorko Zawadowskie

Odsłonięcie warstw hieroglifowych w osiedlu Piszczkówka

Odsłonięte warstwy skalne fliszu karpackiego w potoku Jamne

Torfowisko wysokie na wzniesieniu Trzy Kopce

Torfowisko wysokie na wzniesieniu Trzy Kopce

Polana Kolebisko - dawne osiedle sezonowe

Góra Marszałek - fortyfikacje polowe z 1939 roku

Góra Marszałek - fortyfikacje polowe z 1939 roku

Góra Marszałek - fortyfikacje polowe z 1939 roku

Wodospad na potoku Zawadowskim

Wychodnia skalna o kształtach antropomorficznych pod Przehybą

Las Mechów pod Przehybą

Zbójecki plac na polanie Średniak

Polana Magurki - wieża widokowa

Budynek dawnej szkoły na Ustrzyku

Schronisko Gorczańska Chata

Stacja turystyczna w osiedlu Skałka

Dwór Berskich wraz z reliktami ogrodu

Punkt oporu "Wietrznica" z 1939 roku - umocnienia na Siwej Górce

Ślady po działach wojennych z 1914 i 1939 roku na górze Basta

Zabudowania osiedla Burdel

Zbiorowa mogiła zamordowanych Żydów w osiedlu Rzeka

Dawna binduga - miejsce spławu drewna w Tylmanowej

Góra Marszałek - fortyfikacje polowe z 1939 roku

Potok Złotne

Punkt oporu "Wietrznica" z 1939 roku - umocnienia w rejonie osiedla Rzeka

Pustelnia misjonarza ks. Józefa Piszczka

Trzy Kopce - miejsce pochówku samobójców

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Klępy

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Króle

Góra Błyszcz (Jaworzyna)

Górski grzbiet Dzwonkówek

Góra Pasterski Wierch i dawne hale tylmanowskie

Kładka na Dunajcu w osiedlu Wybrańce - zabytek inżynierii

Osiedle Królowo – przeprawa czółnem przez Dunajec

Polana Kolebisko - dawne osiedle sezonowe

Polana Kotelnica

Polana Szkapiarka pod Trzema Kopcami

Cmentarz parafialny w Tylmanowej

Kalwaria Tylmanowska na górze Basta

Kamienna kapliczka w osiedlu Ziemianki

Kapliczka papieska na górze Błyszcz

Kapliczka w Koniowcu

Kościół pw. Św. Mikołaja w Tylmanowej wraz z dzwonnicą

Popradzki Park Krajobrazowy (część leżąca w Tylmanowej)

Rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem

Rezerwat przyrody Pusta Wielka

Biała Skała

Jaskinia Zbójecka Dziura

Zbójeckie Stoły

Wzgórze Basta

Góra Makowica

Góra Suchy Groń (Koziarz) - wieża widokowa

Przełęcz między Błyszczem (Jaworzyną) a Jaworzem

Przełęcz Złotne

Przełom Dunajca w osiedlu Kłodne

Wzgórze Brzezie

Osiedle Lachówka

Przełom Dunajca pod Soblem

Wzgórze Cyrhla - Zabaście