up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zbójecki plac na polanie Średniak

Zbójecki Plac leży u stóp mało wybitnego szczytu Średniaka (1190 m n.p.m.), na długim grzbiecie górskim rozciągającym się pomiędzy Gorcem (1228 m n.p.m.) a Jaworzyną Kamienicką (1288 m n.p.m.), przy zielonym szlaku turystycznym. Leży na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Zbójecki Plac to niewielkie, podmokłe zagłębienie o kolistym kształcie i wymiarach 10 x10 metrów. Powstało naturalnie na skutek ruchów osuwiskowych. Zagłębienie okresowo wypełnia się wodą tworząc niewielkie, okresowe jeziorko. Według lokalnych legend na polanie Średniak dawniej przebywali zbójnicy, a okrągły plac został przez nich wytańcowany. 

Przez polanę Średniak przebiega zielony szlak turystyczny, prowadzący z Kiczory na Gorc oraz ścieżka rowerowa. Miejsce leży też na trasie ścieżki edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego „Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką”. 

Ze Zbójeckiego Placu rozciąga się ciekawa panorama, obejmująca górną część doliny Kamienicy, wraz z porastającymi ją pozostałościami pierwotnej puszczy karpackiej. Widoczny są też masyw Gorca oraz zbocza Kudłonia, urozmaicone podszczytowymi polanami. Odwiedzają to miejsce należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

Mapa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu