up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Potok Jamne

Jamne jest częścią wsi Ochotnica Górna, leżącą w długiej na ponad 6 km bocznej dolinie potoku, będącego lewym dopływem rzeki Ochotnicy. Rozciąga się od osiedla Zawady, leżącego przy rzece Ochotnica aż po górskie osiedle Skałka – najwyżej położonego, na stałe zamieszkałego osiedla w Gorcach.

W Ochotnicy do dziś zachował się archaiczny sposób określania poszczególnych części wsi. Wieś dzieliła się na tzw. potoki, obejmujące cały obszar osadniczy, leżący w poszczególnych, bocznych dolinach rzeki Ochotnicy. Potoki dzieliły się na mniejsze części – osiedla, oraz pojedyncze zagrody. W skład potoku Jamne wchodzą np. osiedla Skałka i Łozek, a także samotnicze górskie gospodarstwo na Cyrhli.

Oczywiście słowo „potok” równolegle funkcjonuje tu w swoim podstawowym znaczeniu (ciek wodny, strumień). 

Potok Jamne jest jedną z najbardziej malowniczych części Ochotnicy. Do dziś zachował wiele ze swojego pierwotnego charakteru, zwłaszcza w swojej górnej części. Zbocza doliny są wciąż wykorzystywane rolniczo, gdzieniegdzie można jeszcze znaleźć przykłady dawnej, drewnianej architektury. W górskiej części Jamnego zachowały się duże połacie dawnych polan wypasowych. Na jednej z nich znajduje się bacówka, w której prowadzony jest tradycyjny wypas owiec.

Wzdłuż doliny potoku Jamne biegnie oznakowany Szlak Kultury Wołoskiej. W jego środkowej części zaczyna się żółty szlak turystyczny, prowadzący na hale o nazwie Przysłopy.

Mapa